Wiek XVI w Krakowie

Omawiany dziś okres jest naprawdę szczególny. Z jednej strony „złoty” właśnie – renesans, humanizm etc. Z drugiej jednak był to moment szczytowej świetności Krakowa, a zarazem początek powolnego kresu jego znaczenia. Złoty wiek XVI w Krakowie Można jak z rękawa sypać przykładowymi skojarzeniami związanymi z wiekiem XVI: Bona i dwaj ostatni Jagiellonowie, kaplica Zygmuntowska, arkadowe […]

Wiek XVI w Krakowie Read More »