Hełm hejnalicy kościoła mariackiego

Hełm starszy niż odkrycie Ameryki?

Hełm Hejnalicy kościoła Mariackiego powstał przed wyprawą Kolumba.