Wiek XV w Krakowie

Dziś kolejna porcja najistotniejszych wydarzeń mających miejsce w danym stuleciu w Krakowie. Zgodnie z logiką, chyba już pora na wiek XV. Wybór faktów – całkowicie autorski. Początki nowej dynastii Węgierska księżniczka Jadwiga, została zmuszona do rezygnacji z zaaranżowanego już dawno małżeństwa z księciem Habsburgiem. Na męża wybrano jej pogańskiego władcę Litwy – Jagiełłę. Sprowadzono go […]

Wiek XV w Krakowie Read More »