Kościuszko święcenie szabli

Kościuszko i święcenie szabli

Kościuszko był religijny? Dlaczego Kościuszko święcił szablę?