Niepodległy Kraków – Ciekawostka geodety

Dzień Niepodległości to czas, kiedy mówimy o wolności naszej Wielkiej Ojczyzny. Ale niepodległość Polski to także niepodległość Krakowa – naszej małej ojczyzny. A o niej można opowiedzieć nie tylko w kontekście historycznym, ale także….. geodezyjnym!

Kraków to wielkie i piękne miasto. Gmina miejska Kraków zajmuje obszar dokładnie 326,846 km², co oznacza, że jest drugim pod względem wielkości (po Warszawie) miastem w Polsce. Jako miasto lokacyjne, w 1257 roku, ówczesny Kraków liczył zaledwie 0,45 km². Obszar miasta rozciąga się na dystansie 30,5 km z zachodu na wschód oraz 17,7 km z północy na południe. Kraków graniczy z 13 gminami, a długość granic miasta wynosi 125,015 km.

W pewnym okresie historii, Kraków był niepodległym państwem. No, nie zupełnie niepodległym, ale jednak osobnym bytem politycznym na mapie Europy. Mowa o istniejącej w latach 1815-46 republice Wolnego Miasta Krakowa, znanej jako Rzeczpospolita krakowska; państewko to miało obszar 1164 km², czyli nieco mniej niż połowa Luksemburgu. Na skutek klęski powstania krakowskiego, 16 listopada 1846, zostało inkorporowane do Austrii, jako Wielkie Księstwo Krakowskie. Toteż, Kraków nigdy nie leżał w Galicji, jak się zwykło uważać!

A co gdyby Kraków dziś stał się niepodległym państwem? Byłby 11 najmniejszym państwem świata: większym od Malty, San Marino czy Liechtensteinu – aż 650 razy większym niż najmniejsze państwo świata – Watykan! Najwyższy szczyt Krakowa – wierzchołek Kopca Niepodległości (nomen omen), sięgający 383,69 m n.p.m. – byłby wówczas na 24 miejscu od końca na liście najwyższych szczytów państw świata, wyprzedzając choćby Białoruś, państwa bałtyckie, Danię czy Singapur.
_________________________
Ciekawostka ta powstała przy współpracy z akcją Honorowy Południk Krakowski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *